Rozostavaná stavba

Vyhotovíme Vám geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby
cena od 203,-EUR

Začínate stavať rodinný dom a v určitej fáze rozostavanosti stavby vybavujete úver v banke? V banke budú od vás vyžadovať geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby. Stavba musí byť v takom stupni rozostavanosti, aby bolo z postaveného prvého podlažia zrejmé jej funkčné využitie. Rozostavaná stavba sa po vybavení úveru v banke a predložení znaleckého posudku zapíše do katastra na váš list vlastníctva s ťarchou v prospech banky.

Novostavba

Vyhotovíme Vám geometrický plán na zameranie stavby ku kolaudácii
cena od 203,- EUR

Vyhotovíme Vám adresný bod (zameranie, elaborát)
cena od 40,- EUR

Zameranie do digitálnej technickej mapy mesta Bratislava
cena od 110,- EUR

Stavba je už postavená a začínate sumarizovať dokumenty ku kolaudácii? Skontrolujte si zoznam, ktorý ste dostali na stavebnom úrade. Geodet vám vyhotoví geometrický plán na zameranie stavby ku kolaudácii a elaborát k zameraniu adresného bodu. V Bratislave ešte pribudne zameranie do digitálnej technickej mapy mesta, ktorá sa nachádza na Magistráte mesta Bratislavy. Geodeta potrebujete aj v prípade rekonštrukcie, prestavby, prístavby - vždy keď sa mení priemet alebo pôdorys stavby. Po kolaudácii vám obecný alebo miestny úrad vydá súpisné číslo k novostavbe. Na základe žiadosti o zápis do katastra, dokladu o súpisnom čísle a geometrického plánu vám kataster vašu novostavbu zapíše na list vlastníctva. V prípade prístavby doklad o vydaní súpisného čísla nahrádza kolaudačné rozhodnutie. (keďže stavba už svoje súpisné číslo má).

Nový dom? Nový priateľ!

Možno roky odkladáte zaobstaranie si štvornohého priateľa.
Teraz je tá správna chvíľa. Vyberajte srdcom
http://slobodazvierat.sk/utulok/obyvatelia-utulku/?pg=1

Pre Slobodu zvierat vykonávame geodetické práce počas výstavby útulku bez nároku na odmenu už od začiatku našej činnosti.
sloboda zvierat

Naše služby


Geometrický plán k úveru

Vyhotovíme Vám geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby - cena od 203,-EUR


Geometrický plán ku kolaudácii

Vyhotovíme Vám geometrický plán na zameranie stavby ku kolaudácii - cena od 203,- EUR


Adresný bod

Vyhotovíme Vám adresný bod (zameranie, elaborát) - cena od 40,- EUR


Zameranie do technickej mapy

Zameranie do digitálnej technickej mapy mesta Bratislava - od 110,- EUR

Potrebujete iné geodetické práce?

Poskytujeme všetky druhy geodetických prác. Ich prehľad nájdete na stránke geodetickeprace.sk

3 hlavné dôvody prečo si vybrať nás

Kontaktujte nás


Ak máte nejaké otázky, neváhajte nám napísať správu alebo zavolať

Napíšte nám správu

Zavolajte nám! 0907 798 322 alebo 0908 860 818